ในหลวง เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ทอดพระเนตร ผ้าไหมพื้นบ้าน

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่สร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก @ ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า ภายหลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านท้องถิ่นซึ่งนำมาจัดแสดง

ในหลวง เจ้าคุณพระฯ ทอดพระเนตร ผ้าไหมพื้นบ้าน

และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงด้วยความสนพระราชหฤทัยในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้ทอดพระเนตรอยู่ ด้วยพระราชอิริยาบถที่ทรงเรียบง่าย และทรงเป็นกันเองกับประชาชน

รวมทั้งเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมชมและได้เลือกซื้อผ้าไหมชนิดต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไหม และเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งนำผ้าไหมชนิดต่างๆ

ในหลวง เจ้าคุณพระฯ ทอดพระเนตร ผ้าไหมพื้นบ้าน

ในหลวง เจ้าคุณพระฯ ทอดพระเนตร ผ้าไหมพื้นบ้าน

ขอบคุณ กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี