ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน ทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา LOVE CAMP Leadership-Oneness-Volunteer-Expert หลักสูตรการฝึกปฎิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1

โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 271 โดยในการเสด็จพระราชดำเดินมายังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 นั้นทางพระราชินีได้ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งมาด้วยพระองค์เอง มีในหลวงทรงนั่งมาด้วยทั้งไปและกลับ โดยเลขทะเบียนรถตรงกับ 1 ค 1978

ทั้งนี้ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน