ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พสกนิกรชาวไทยจำนวนมากสวมเสื้อสีเหลืองพร้อมใจกันไปเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก พุทธศักราช 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก สำนักข่าว INN

ภาพจาก สํานักข่าวไทย

ในโอกาสนี้มีพสกนิกรพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองไปเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยรอบบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง จากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ต่างพากันเข้าไปกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพจาก สํานักข่าวไทย

ภาพจาก สํานักข่าวไทย

ภาพจาก สํานักข่าวไทย

ภาพจาก สํานักข่าวไทย

ภาพจาก สํานักข่าวไทย