แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก

เป็นกระแสที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากยลโฉมความงาม นางสาวไทยอำนาจเจริญ คนแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นคนแรกของประเทศไทย ในการถือลิขสิทธิ์การประกวดนางสาวไทยของจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนในการประกวดนางสาวไทย น้องแอ้ม นางสาว สุพรรษา วัฒนานุสิทธิ์ สาวน้อยหน้าในตาสวย อายุ 18 ปี คว้ามงกุฎนางสาวไทยอำนาจเจริญ ประจำปี 2565


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก

สำหรับการจัดประกวดนางสาวไทยอำนาจเจริญจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้วและในปีนี้ทางกองประกวดได้ยกระดับการประกวดให้ได้มาตรฐานในระดับระดับประเทศ ตามรอยการประกวดนางสาวไทย ซึ่งกองประกวดนางสาวอำนาจเจริญ ร่วมกับ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล (TPN GLOBAL) จำกัด


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก

โดยคุณปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็น โกลบอล จำกัด (TPN GLOBAL) จับมือค้นหาสาวงามจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการประกวดนางสาวไทย จึงมีการเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม นางสาวอำนาจเจริญ เป็น นางสาวไทย อำนาจเจริญ เพื่อคว้ามงกุฎ นางสาวไทย อำนาจเจริญ ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวณิชชา พันธุ์วรรณ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดนางสาวไทยอำนาจเจริญ


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก


แอ้ม สุพรรษา นางสาวไทยคนแรก