แม่ๆเข้ามาเช็กเลย วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร เเรกเกิด

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว สำหรับแม่ๆที่กำลังมีน้องดูไว้เลย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม เพจ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิดจากรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขั้นตอนเเละระยะเวลาในการลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด พอสรุปได้คร่าวๆดังนี้

1.ผู้ปกครองไปขอแบบฟอร์มที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)คือ

อบต. เทศบาล สำนักงานเขต กลับมากรอกเอกสารที่บ้าน โดยต้องมีผู้รับรอง 2 คน ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เตรียมเอกสารประกอบและนำกลับมาส่งที่อปท. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเเละรับลงทะเบียน

2.อปท.ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์15วัน ตามระเบียบ เมื่อไม่มีผู้คัดค้าน อปท.จะบันทึกโดยย่อเพื่อส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบไปยัง พมจ.ต่อไป หมายเหตุ

การย้อนหลังถึงวันที่ลงทะเบียนหมายถึง วันแรกที่เจ้าหน้าที่ อปท.คีย์ข้อมูลเข้าระบบโดยย่อ หลังจากปิดประกาศครบ 15 วัน #ไม่ใช่วันที่ยื่นเอกสาร

หากเจ้าหน้าที่ อปท.คีย์ข้อมูลเข้าระบบก่อนวันติดประกาศครบ 15 วันผู้ลงทะเบียนจะติดสถานะ E25

หลังจากยื่นเอกสารลงทะเบียนไปแล้ว 20 วันถึง 1 เดือนสามารถติดตามสถานะด้วยตัวเองที่เว็บไซต์นี้ คลิก


กรอกให้ครบทุกช่อง

3.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)ตรวจทานสิทธิ์ความถูกต้องครบถ้วนและคีย์ข้อมูลส่วนที่เหลือเข้าระบบ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่นานที่สุด ใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 5 เดือน แล้วแต่ความมากน้อยของจํานวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละจังหวัด

4.หลังจาก พมจ.ตรวจสอบเอกสารและคีย์ข้อมูลครบถ้วน จะยืนยันรายการผู้ได้รับสิทธิ์ ได้รับเงินอุดหนุนเด็กของจังหวัดเเละส่งให้กรมกิจการเด็กเเละเย าวชน(ดย.)ต่อไป

5.กรมกิจการเด็กและเย าวชน(ดย.) และส่วนกลาง(ศดร.)ตรวจทานสิทธิ์เเละความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลรายบุคคล ประมวลผลเเละส่งข้อมูลให้กรมการปกครองเเละกรมบัญชีกลางดำเนินการดึงรายชื่อไปเบิกจ่ายต่อไป

6.หากไม่มีความผิดพลาดใดๆ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้แก่ผู้มีสิทธิ์ หากมีความผิดพลาดขึ้นสถานะปฏิเสธการจ่ายเงิน E20/B../R… ให้รีบทำการแก้ไข หากท่านทำการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่พมจคีย์ข้อมูลแก้ไขในระบบภายในวันที่ 25 ของเดือนนั้น ท่านจะได้รับเงินในเดือนถัดไป


ทีมงานเเอดมิน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล(กลุ่มแรกของประเทศ)

โพสต์ดังกล่ าว

แม่ๆอย่าลืมไปลงทะเบียนนะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตัวเองและบุตร

ขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิดจากรัฐบาล