แม่สอด สั่งล็อกดาวน์ 7 วัน ห้ามกินในร้าน งดทำศาสนกิจ ห้ามรถแท็กซี่วิ่ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดตาก และผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งของจังหวัดตากที่ 3637/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุม CV-19 เฉพาะพื้นที่ อ.แม่สอด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ให้งดบริการรถยนต์แท็กซี่รับจ้างทุกประเภททุกคัน ทั้งภาคเอกชน และสหกรณ์ จนถึงวันที่ 3 มกราคม 256

ล็อกดาวน์แม่สอด

ให้ งดปฏิบัติศาสนกิจ และศาสนพิธีของทุกศาสนาที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ณ สถานที่ใด ๆ เว้นแต่มีความจำเป็นให้นายอำเภอแม่สอดพิจารณาเป็นกรณีไป งดทานอาหารที่ร้านจำหน่ายอาหารทุกชนิดตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน และ สถานที่บริการ ร้านค้าต่าง ๆ ตลาดทุกประเภทที่มีผู้ใช้บริการจะต้องมีมาตรการการป้องกันตามที่ทางสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตาก ประกาศล็อกดาวน์ อ.แม่สอด มีคำสั่งงด 4 กิจกรรมเสี่ย ง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 17.40 น.