เลขมงคล ในหลวง พระราชินี

เป็น อีกหนึ่งเร ื่องราวที่คนทั้งประเทศและโลก อินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทศต่างติดต าม และต้องบอกว่า ทรงพระเจริญ  วันนี้เป็นวันประกาศผลสลากกินแบ่งรั ฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยนักเสี่ยง โชคทั่วประเทศ จับจองไปที่ตัวเลข เด็ด เลขดัง จากทุกสำนัก ทางทีมงาน สยามสตรีท รวบรวมเลขมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ในหลวง พระราชินี เสด็จลงพื้นที่พัทลุง

เมื่อเวลา 16.24 นาที เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตรัง ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศ าลหลักเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง : 9904

เครื่องบินพระที่นั่ง หมายเลข : 11 – 04 – 50

17.14 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงยังเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เวลา 18.04 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศ าลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง บริเวณวัดควนปรง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง