เราไม่ทิ้งกัน รอบใหม่ เตรียมเปิดให้ลงละเบียนอีกครั้ง

เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิเราไม่ทิ้งกัน เนื่องจากจากกระทรวงการคลังนั้น ระบุว่า ในการดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท ตอนนี้มีผู้ได้รับเงินแล้วอย่างน้อย 11 ล้านราย จากผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท จำนวน 13.4 ล้านคน

ขั้นตอนหลังจากการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนทั้ง 28.8 ล้านราย สามารถจำแนกออกเป็นผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน 4.8 ล้านราย และผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิอีก 1.7 ล้านราย ทำให้เหลือผู้ที่เข้าข่ายผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา 22.3 ล้านราย

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้าข่ายเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 22.3 ล้านรายนั้น มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากเราไม่ทิ้งกัน13.4 ล้านราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ 4.4 ล้านราย กลุ่มที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม 5.1 ล้านราย กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และมีการยื่นทบทวนสิทธิ 3.8 ล้านราย

ปัจจุบัน ตามเป้าหมายของกระทรวงการคลังที่จะสามารถดำเนินการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ และดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เรียบร้อยทั้งหมดให้ได้ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยจะเหลือกลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่ผ่าน ไม่อยู่ในข่ายได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในโครงการ เราไม่ทิ้งกันราว 1.7 ล้านราย ยิ่งทำให้คำถามถึงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ยิ่งดังขึ้น และต้องการรู้ความชัดเจนว่าเป็นอย่างไรกันแน่

คำถามถึงการเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่นั้น ทาง อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยเมื่อตอนที่มีข่าว เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนใหม่ในมาตรการเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระ นักเรียน และนักศึกษาพาร์ทไทม์นั้น จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ หลังจากที่ปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา

กรณีของนักศึกษาพาร์ทไทม์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานั้น จะยึดเกณฑ์จากการประกอบอาชีพเป็นหลัก หากนักศึกษาทำงานเพื่อเป็นทุนในการเรียนของตัวเองไปด้วย กรณีนี้จะได้รับเงินเยียวยา แต่จะต้องลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com อยู่ตั้งแต่เดิมแล้ว

อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนี้ กระทรวงการคลังชี้แจงว่า เป็นหนึ่งในมาตรการหลายเรื่องที่รัฐบาลดูแลเยียวยาประชาชน กลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบประกันสังคม โดยหลังจากนี้จะมีมาตรการออกมาดูแลประชานกลุ่มอื่นๆ ให้ครอบคลุมที่สุด

นอกจากนั้น ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกัน ก็คือ การดูแล กลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่อไป

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดจาก สำนักเศรษฐกิจการคลัง ยังระบุถึง การเยียวยา กลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 302,160 รายนั้น จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคน เหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

โดยกลุ่มที่เคยได้ 5,000 – 3 เดือนไปแล้ว ก็เตรียมตัวได้อีก อย่างไรก็ตามคงต้องรอคลังประกาศอีกครั้งต่อไป

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง