เพิ่มขึ้นอีก นครปฐม มีผู้ติดต่อสะสมรวมแล้ว 15 ราย

ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 โดยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทางจังหวัดนครปฐม รายงานว่าพบผู้ป่วยยืนยัน เพิ่มอีกรายใหม่ 3 ราย รวมยอดแล้วผู้ป่วยสะสมเป็น 38 ราย ที่ระบาดระลอก 2 ปัจจุบัน 15 ราย (รายที่ 24-38) พักรักษาตัวใน โรงพยาบาลจำนวน 15 ราย ผู้ป่วยรายใหม่

รายที่ 36 อ.กำแพงแสน เพศหญิง อายุ45ปี ต.สระสี่มุม

รายที่ 37 อ.บางเลน เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.บางเลน

รายที่ 38 อ.ดอนตูม เพศชาย อายุ 58 ปี ต.ลำเหย Time lineอยู่ระหว่างสอบสวนโรค

ในช่วงเช้าผู้สื่อข่าวรายงาน มีผู้ติดเพิ่ม 4 ราย ออกคำสั่ง 3 ฉบับ เน้นป้องCV เข้ม

ยืนยันนครปฐม ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย เป็นชาวอำเภอกำแพงแสน ยอดติดเชื้อระรอกใหม่ 12 ราย ยอดสะสม 35 ราย โดยพ่อเมืองออกคำสั่งเข้มป้องกันการแพร่กระจายของCV-19 3 ฉบับ สั่งปิดสถานศึกษา งดกิจกรรมรวมคน และเข้มมาตรการป้องกัน ทั้งหมด

วันนี้ 24 ธันวาคม 63 จังหวัดนครปฐม ได้มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นชาวอำเภอกำแพงแสน รวมติดเชื้อขณะนี้ 12 ราย

ล่าสุด สถานการณ์ CV-19 นครปฐม ยอดรวมผู้ป่วยสะสมเป็น 35 ราย แบ่งเป็นระลอก 2 ปัจจุบัน 12 ราย

(รายที่ 24-35) พักรักษาตัวใน โรงพยาบาลจำนวน 12 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

รายที่ 32 อ.กำแพงแสน เพศชาย อายุ26ปี ต.สระพัฒนา

รายที่ 33 อ.กำแพงแสน เพศชาย อายุ 45 ปี ต.ทุ่งลูกนก

รายที่ 34 อ.กำแพงแสน เพศชาย อายุ 33 ปี ต.ห้วยม่วง

รายที่ 35 อ.กำแพงแสน เพศชาย อายุ 49ปี ต.ห้วยม่วง

รายที่ 36 อ.กำแพงแสน เพศหญิง อายุ45ปี ต.สระสี่มุม

รายที่ 37 อ.บางเลน เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.บางเลน

รายที่ 38 อ.ดอนตูม เพศชาย อายุ 58 ปี ต.ลำเหย

Time lineอยู่ระหว่างสอบสวนโรค

ขณะเดียวกัน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามในการออกประกาศ จำนวน 3 ฉบับ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยในฉบับที่ 88/2563 เป็นการให้ปิดสถานศึกษา 4 ประเภท เป็นสถาบันอุดมศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนรัฐ เอกชน นานาชาติ สถานที่กวดวิชา และสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กประถมวัย

คำสั่งฉบับที่ 89/2563 ให้สถานที่ต่างๆปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการ แพร่กระจายของCV-19 อย่างเคร่งครัด จำนวน 29 ประเภท เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า วัด สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สปา เสริมสวย ร้านเกม ผับ ร้านอาหาร เป็นต้น

คำสั่งฉบับที่ 90/2562 ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่นการจัดคอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา การจัดแข่งขันกีฬา การจัดงานประเพณีต่างๆ