เปิดเผย 3 ขั้นตอน การกดยืนยันสิทธิ รับเงินคนละครึ่ง สำหรับผู้ที่ได้สิทธิในเฟสแรก

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างสูง กับโครงการ คนละครึ่ง ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเฟส 2 ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ สำหรับ มาตรการ คนละครึ่ง เฟส 2 ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการ คนละครึ่ง มาก่อนเลย หรือผู้ที่เคยลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่ไม่สำเร็จ สามารถเริ่มเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 ได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิที่รัฐบาลตั้งไว้ในเฟส 2 ทั้งหมด 5 ล้านสิทธิ

ทั้งนี้ในส่วนของมาตรการคนละครึ่ง เฟส 2 ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะได้วงเงินใช้จ่ายทั้งหมด 3,500 บาท ตลอดระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 เงื่อนไขต่างๆ ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับเฟสแรก

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิมาตรการ คนละครึ่ง เฟส 1 หรือรอบแรกที่มีทั้งหมด 10 ล้านคนนั้น ก็ได้รับอานิสงส์จากมาตรการ คนละครึ่ง เฟส 2 ด้วยเช่นกัน รัฐบาลได้ขยายอายุมาตรการไปอีก 3 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 และได้เพิ่มวงเงินให้อีก 500 บาท จากเดิมได้ตลอดมาตรการ 3,000 บาท ทำให้วงเงินรวมทั้งหมดเป็น 3,500 บาท

ซึ่งในจำนวนเงินเดิมนั้น หากใช้ไม่หมด รัฐจะไม่ตัดสิทธิ โดยจะต่ออายุไปจนสิ้นสุดระยะเวลาเฟส 2 ส่วนสิทธิที่ได้รับเพิ่มในมาตรการเฟส 2 นั้น จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ซึ่งผู้ที่ได้สิทธิในเฟสแรกนั้น จะต้องเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้จ่ายในมาตรการนี้ เพื่อไปกดยืนยันสิทธิ โดยจะเข้าไปกดยืนยันได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปเช่นกัน

+

ขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิ สำหรับผู้ที่เคยได้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส

1 ดังนี้ 1.เข้าสู่ G-Wallet บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง กดเข้าไปที่เมนูคนละครึ่ง

2.กดยอมรับเงื่อนไข และรับสิทธิ

3.หน้าจอจะแสดงผลการรับสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ คนละครึ่ง ในเฟสแรก เตรียมตัวกดรับสิทธิเพิ่มเงินอีก 500 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบคุณ คนละครึ่ง