เปิดเงื่อนไข กลุ่มที่จะไม่สามารถรับสิทธิเงิน 3,500

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนผ่านโครงการ คนละครึ่ง โดยขยายโครงการ คนละครึ่งเฟส 2 หลัง ศบศ. เห็นชอบขยายสิทธิคนละครึ่งอีก 5 ล้านราย โดยให้วงเงินอุดหนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท จากเดิม 3,000 บาท ส่วนผู้ลงทะเบียนรายเดิมจะได้เพิ่มอีกคนละ 500 บาท สำหรับผู้ที่สนใจ เตรียมตัวให้พร้อม เพราะโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป

6 ขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 2

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

2.กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน

3.อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม

4.กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์

5.กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน

6.เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS

สำหรับเงื่อนไข ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ใครบ้างที่ไม่มีสิทธิ์รับเงิน 3,500 บาท คือกลุ่มที่ผ่านการรับเงินเฟสแรก และทำการใช้จ่ายไปแล้ว จุดนี้สามารถกด “ปุ่มต่ออายุ” เพื่อรับเงินเพิ่ม 500 บาท ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์แน่นอนคือคนกลุ่มนี้

ผู้ไม่มีบัตรประชาชน / ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย

ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้รับสิทธิโครงการช้อปดีมีคืน