เตือน ก่อนลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 2

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่ ครม. มีมติ “คนละครึ่ง” เฟส 2 เพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาท ลงทะเบียนใหม่อีก 5 ล้านคน และเพิ่มอีก 500 บาทให้กับผู้ได้สิทธิเฟสแรก โดยจะเปิดลงทะเบียนวันแรก 16 ธ.ค. 63 นั้น

กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิม ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. และจะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน โดยผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งต้องใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS(หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์)

ทั้งนี้ เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้

เปลี่ยนเบอร์มือถือไม่ได้