เตรียมตัว พรุ่งนี้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืมไปเช็ก

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยเมื่อเร็วๆนี้ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 จำนวน 5 ล้านสิทธิ ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ส่งข้อความ SMS แจ้งยืนยันสิทธิให้แก่ผู้ได้รับสิทธิแล้วทุกราย ซึ่งหากติดตั้งแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และยืนยันตัวตนครบถ้วนแล้ว จะสามารถเริ่มใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ เมื่อเร็วนี้ มีผู้เข้ามายืนยันตัวตนสำเร็จราว 75% หรือประมาณ 3.75 ล้านคน โดยยังเหลือผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนยอีกกว่า 1.25 ล้านคน ขอให้ผู้ได้รับสิทธิจำนวนที่เหลือรีบยืนยันตัวตนโดยเร็วที่สุด และภายหลังจากยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ภายใน 14 วัน คือ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังพร้อมเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนประมาณ 14 ล้านคน ให้เป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยกำหนดเพิ่มวงเงินจำนวน 500 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563

สำหรับการขย ายวงเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปอีก 3 เดือนนี้ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในสินค้าอุปโภค-บริโภค และขอย้ำว่า วงเงินที่ได้รับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ สามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้น

ขอบคุณ bugaboo