เตรียมตัวลงทะเบียน เที่ยวไทยวัยเก๋า เช็คเงื่อนไขรับเงิน 5000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆนี้ทางรัฐบาลพร้อมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวไทยในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยจัดทำโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า ที่มาจากมติของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก cd 19 (ศบศ.)เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยขั้นตอนและรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ จากมติ ศบศ. ก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในเร็วๆนี้ โดยโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 5,000 บาทต่อคน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นกล่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจำนวน 1 ล้านคนในประเทศ

2. วงเงินงบที่ใช้คาดว่าจะมีประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในวงเงินประมาณเดิมจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ภายใต้โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

3.รัฐสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

4. คนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น

5. จะต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว(รอการยืนยันอีกครั้ง)

6. ต้องซื้อแพ็คเกจทัวร์ ที่มีราคาแพ็คเกจ เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท และมีระยะเวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน(รอการยืนยันอีกครั้ง)

7. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทยเท่านั้น(รอการยืนยันอีกครั้ง)

8. บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

9. บริษัทนำเที่ยว 1 บริษัท สามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละไม่เกิน 3,000 ราย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบศ. วันที่ 2 ธ.ค. เห็นชอบโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เงื่อนไขโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป และต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเฉพาะวันธรรมดา (เข้าพักในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวต้องมีราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 12,500 บาทต่อคน/โปรแกรม และระยะเวลาการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบริษัทนำเที่ยวในลักษณะร่วมจ่าย ไม่เกิน ร้อยละ 40 และไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันสามารถใช้สิทธิในโครงการนี้ได้เช่นกัน แต่จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับเงื่อนไขของบริษัทนำเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนดำเนินธุรกิจ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากต้องการช่วยเหลือบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cd 19 อย่างแท้จริง โดยบริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวผ่านโครงการได้ไม่เกิน 3,000 ราย มีระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป้าหมายคาดว่าจะมีกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวจำนวน 1 ล้านคน โดยใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเดิมภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน