เกษตรกรชาวสวนยาง เช็กเงินเลย เงินประกันรายได้รอบ 2 โอนครบแล้ววันนี้

ข่าวดีสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง เตรียมรับเงินอีกรอบ จากโครงการประกันรายได้เกษตรกร หรือ เงินประกันรายได้เกษตรกร โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ปี 2563/64 รอบที่ 2 ซึ่ง การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท พร้อมจ่ายประกันรายได้ล็อต 2 แย้มเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรแตะ 3,000 ล้านบาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ในครั้งที่ 2 จะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 1,023,154 ราย เป็นเงิน 1,323.34 บาท

โดยได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิง ดังนี้ ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.83 บาท/กก. ไม่ชดเชย ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 49.83 บาท/กก. ชดเชย 7.17 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.35 บาท/กก. ชดเชย 3.65 บาท/กก. พร้อมโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางได้ภายในวันที่ 28 ธันวาคมนี้

ก่อนหน้านี้ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้แจ้งเกษตรกรถึงสิทธิที่ได้รับต่อการออกประกาศของการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ปี 2563/64 รอบที่ 2

จากคณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยประกาศนี้ระบุถึงราคากลางอ้างอิงการขายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและหลังวันประกาศนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือภายใน 3 วันทำการทาง ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่โอนเงินส่วนต่างงวดนี้เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงตามสิทธิที่ได้รับ ขณะนี้การยางฯส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.ครบแล้วคาดว่าจะโอนไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งทันเป็นของขวัญปีใหม่ชาวสวนยาง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มาตรการเสริมมีส่วนสำคัญในการผลักดันด้านราคายางพาราให้สูงขึ้นและรัฐบาลก็ทำคู่ขนานกันไปกับโครงการประกันรายได้ เช่น มาตรการกำกับดูแลด้านปริมาณ โดยผู้ประกอบกิจการยางที่มีปริมาณการรับซื้อตั้งแต่เดือนละ 5,000 กก.ขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการใช้ไป ปริมาณคงเหลือ และ สถานที่เก็บสินค้ายางพารา ตลอดจนให้จัดทำบัญชีคุมรายวัน มาตรการการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง ต.ค. 62 – ก.ย. 65

ทั้งนี้สำหรับใครที่ลงทะเบียนประกันราคายางไว้ ให้เช็กเงินประกันราคายางของครั้งที่ 2 กันได้เลย