อ่างเก็บน้ำคลองดินแดงเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนเตรียมรับมือ

เรียได้ว่าเป็นเรื่องราว ที่ทั้งโลกอินเตอร์เน็ตเมืองไทย ต่างออกความคิดเห็นและต้องบอกว่า เป็นกำลังใจให้ด้วย ล่าสุด  ผวจ.นครศรีธ รรมราชเผยว่า ความเสี ย หายและผลกระทบ ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 22,000 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ประสบอุทกภั ย 16 อำเภอ 95 ตำบล 492 หมู่บ้าน 29 ชุมชน

ซึ่งพื้นที่ที่ประสบภัยในเวลานี้ คือ อำเภอชะอวด จุฬาภรณ์ ทุ่งสง  เมืองนครศรีธร รมราช  พระพรหม  ร่อนพิบูลย์ ท่าศาลา พิปูน  นาบอน ลานสกา สิชล เฉลิมพระเกียรติ  เชียรใหญ่  นบพิตำ อำเภอขนอม และอำเภอปากพนัง ประชาชนได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย มีบ้านพักเสี ยหายบางส่วน จำนวน 8 หลัง (อ.นาบอน 1 หลัง, อ.ท่าศาลา 7 หลัง)

ด้านการเกษตร ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ 67 ตำบล 624 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรประสบภัย 302,337 ไร่ แบ่งเป็น นาข้าว 35,838 ไร่ พืชไร่ 9,429 ไร่ (ข้าวโพดหวาน พริกขี้หนู มะเขือ ฟักเขียว มันแกว ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว) และพืชสวน 257,070 ไร่ ส่วนด้านประมง และด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างสำร วจความเสี ยหาย

ล่าสุดวันที่ 3 ธันวามคม 2563 มีรายงานว่า สถานก ารณ์น้ำท่วม มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง เพิ่มสูงขึ้นจนล้นสปิงเวย์ทั้ง 2 ด้าน เตือนประชาชน หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง สันอ่างเก็บน้ำ

เพื่อความปลอดภั ย เตือนประชาชน ที่อยู่ด้านล่างเตรียมรับสถานการณ์น้ำและฟังข่าวสารจากทางร าชก ารทุกระยะ