ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ People Card ไม่ต้องมีคนค้ำ กู้สูงสุด 30,000 บาท ผ่อนแค่ 1,000

ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อในรูปแบบใหม่ ผ่านบัตรกดเงินสด People Card นั้นเป็น สินเชื่อหมุนเวียนให้กู้ยืมเงิน เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอุปโภค บริโภค ตามความต้องการเเละยัง พิเศษมากๆ คือ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ในการมาค้ำประกัน เเละไม่ต้องมีคนมาค้ำประกัน อีกด้วย มีวงเงินให้กู้ ได้สูงสุด ที่ 30,000 บาท คนที่มี เงินเดือนน้อย อยากจะขอกู้ เพียงมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 7000 บาท ก็สมัครได้เเล้ว

มีอัตรา ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม กรณีที่ ผิดนัดชำระหนี้ รวมกัน สูงสุด ที่ไม่เกิน ร้อยละ 28 ต่อปีซึ่ง วงเงิน ของบัตร กดเงิน หรือ วงเงิน ให้ยืม เงินสด จากธนาคารออมสินนั้น ให้วงเงิน สูงสุดที่ 5 เท่า ของรายได้ เฉลี่ยเดือน 6 เดือน ขึ้นไป

เอกสารที่ใช้สมัครบัตร

ผู้ที่มี รายได้ ประจำ ประกอบไปด้วย

1.สำเนา บัตร ประชาชน หรือ สำเนา บัตรข้าราชการ ของผู้ที่มาขอ กู้ ยืมเงิน

2.สำเนา ทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ สำเนา สลิป เงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนา หนังสือรับรองเงินเดือน Statement หรือ สำเนา บัญชี เงินเดือน ย้อนหลังที่ 3 เดือน

3.หน้า สมุด บัญชี ของผู้ที่มาขอ เงินให้กู้ยืม ระบุชื่อ เเละ เลขที่ บัญชี

อาชีพอิสระ หรือ เจ้าของกิจการ เอกสารที่จะต้องเตรียมคือ

1.สำเนา บัตร ประชาชน

2.เอกสาร เเสดงการดำเนิน ธุรกิจ มาเเล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

3.ต้นฉบับ / สำเนา เอกสาร เเสดงรายได้ ย้อนหลังที่ 6 เดือน หรือ เอกสารเเสดง การเสีย ภาษีเงินได้ หรือ เอกสาร อื่นๆ

4.Statement หรือ สำเนา บัญชี ธนาคาร ในนาม ผู้ที่สมัคร ขอ เงินให้กู้ยืม ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกับ หน้าสมุด บัญชี ที่ ระบุชื่อ เเละ เลขที่ บัญชี

บัตรกด เงินสด ออมสิน กี่วัน ถึงจะอนุมัติ

จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกด เงินสด ออมสิน ใช้เวลา ในการ อนุมัติวงเงิน เฉลี่ยที่ ประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป

สามารถติดต่อ ขอทำบัตรกดเงินสด People Card ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ