อย่าลืมไปเช็ก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ มีเงินเข้า 2 เด้ง

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง จะโอนสิทธิ์ให้กับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีด้วยกัน 2 รายการ รายละเอียดมีดังนี้

1. ค่าน้ำประปา100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว (ตั้งแต่เดือนต.ค. 2563- ก.ย. 2564 )

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.)

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

อย่างไรก็ตาม เมื่อบิลค่าน้ำมาถึงที่บ้านผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายงินสดออกไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ขณะที่ ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว (ตั้งแต่เดือนต.ค. 2563- ก.ย.2564 )

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย


ส่วนรายละเอียดและขั้นตอนกดเงินสด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มีดังนี้

ผู้ได้รับความช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน สามารถกดเป็นเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม( ATM )ธนาคารกรุงไทยมาใช้ได้ ดังนี้

สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก

เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ( *หากตู้เอทีเอ็ม ที่ไม่มีปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน )

จากนั้นกดปุ่ม ขอดูยอดวงเงินเหลือ เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร

หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม ต้องการ

ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซ้ำ

กดปุ่ม ถอนเงิน

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม ถูกต้อง จากนั้นจะได้รับเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม