หลวงพ่อทองมา บิณฑบาตข้าวน้ำมาเลี้ยงดูเด็ก ๆ มาแล้วกว่า 100 คน

เป็นอีกหนนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า สาธุ ล่าสุด อย่างที่เราเห็นกันว่าในสังคมไทยปัจจุบัน มีเด็กมากมายถูกนำไปทิ้งในสถานที่ต่าง ๆ สาเหตุหลักส่วนใหญ่มักเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่พร้อม ครอบครัวมีฐานะยากจนเกินกว่าที่จะดูแลเด็กได้ และปัญหาเนื่องจากเด็กเกิดมาบกพ ร่อง พิп ารไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัว

สุดท้ายเด็กก็ต้องไปอยู่ในความดูแลของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าต่าง ๆ เป็นภาระที่หนักมากสำหรับการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมเหล่านั้น ซึ่งอาจยิ่งก่อให้เกิ ดปัญห าสังคมอื่น ๆ ตามมา

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่  พระครูสมุห์ทองมา อคคธมโม หรือหลวงพ่อทองมา  อายุ 50 ปี บวชมา 26 พรรษา เจ้าอาวาสวัดป่าดอนใหญ่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มองมาโดยตลอด

จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าอาวาสต้องการแบกรับภาระไว้เอง เนื่องจากสงสารเด็กตาดำ ๆ ที่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ที่ได้ชื่อว่าพ่อแม่ ท่านยอมเหนื่อຍยื่นมือรับเด็ก ๆ มาอุปการะเลี้ยงดูให้ข้าว ให้น้ำ ให้นม ให้การศึกษา ให้ธร รมะกับพวกเขา หวังไว้สิ่งเดียวคือให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม

หลวงพ่อทองมา บอกว่า อาตมาศึกษาพระธร รมมาพอสมควร ทั้งงานทางโลก ทางธ รรมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เมื่อ 20 กว่าปีก่อนพบว่าประเทศไทยมีเด็ก ๆ ที่ประสบปัญหาครอบครัวยากจน  พ่อแม่เลิกราไปมีครอบครัวใหม่ หรือแม้กระทั่งพ่อแม่อยู่ในวัยที่ไม่พร้อมมีลูก ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย

 

และเด็กที่เกิดมาโดยที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวของพ่อแม่ เด็กบางคนถูกนำไปทิ้งในป่า ไม่ก็ข้างถนน โชคดีมีคนพบ โชคร้ายก็ถูกมดเเมลงหรือสัตว์กั ดแทะจนต้ องเสีຍช ีวิต เป็นเรื่องที่น่าเศร้า และดูจะไม่ยุติธรร มสำหรับเด็ก ๆ เหล่านั้นเลย

กระทั่งเมื่อปี 2540 ไปพบเด็กชายคนหนึ่งมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกัน ทำให้เด็กไไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างที่ควรจะเป็น จึงลองเอ่ยปากถามโยมพ่อแม่ของเด็กว่าอยากจะให้อาตมาช่วยเลี้ยงดูอุปการะหรือไม่ พ่อแม่เด็กยินยอมพร้อมยกให้อย่างดีอกดีใจ

ตั้งแต่นั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ที่ส่งเสียเลี้ยงดูอุปการะเด็กที่มีปั ญห าทางครอบครัว หรือทางสังคมมากว่า 30 รุ่น มากกว่า 100 คน ส่งเสียให้เรียนจนจบจนสุดความสามารถของเด็กที่จะเรียน และพอใจ

พระนักบุญ บอกต่อว่า อาตมาไม่ได้เป็นพระที่ร่ำรวยมีเพียงเงินจากรับกิจนิมนต์สวดมนต์ตามงานบุญ  และก็มีปัจจัยจากชาวบ้านภายในหมู่บ้านบ้านดอนใหญ่ และชาวบ้านในตลาดด่านขุนทดที่ทุก ๆ เช้าอาตมาและพระเณรเดินบิณฑบาตข้าวน้ำมา เพื่อเลี้ยงดูอุปการะเด็กเหล่านี้

จนเติบใหญ่แข็งแรงพอที่จะมีความรู้ความสามารถออกไปเผชิญกับโล กภายนอก ที่รับอุปการะเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมด และก็ไม่ใช่ว่าจะรับเลี้ยงทุกคน เพราะไม่มีกำลังมากพอที่จะหาเงินมาส่งเสียเล่าเรียนได้ขนาดนั้น เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นคน ๆ ไป เด็กแต่ละคนที่ผ่านมานั้นก็มีอายุมากน้อยต่างกันไป

ล่าสุดเมื่อ 2-3 ปีก่อนรับอุปการะเด็กชายคนหนึ่งอายุแค่ 2 เดือนเพิ่มมาอีกคน ปัจจุบันอายุ 2 ขวบแล้ว  เด็กคนนี้ก็เลี้ยงเหมือนเด็กคนอื่น ๆ กินข้าวกินน้ำกินนมจากที่อาตมา และพระเณรออกไปบิณฑบาตจากชาวบ้าน วันไหนมีนมก็ได้กินนม วันไหนมีน้ำเต้าหู้ก็กินน้ำเต้าหู้แทนนม จากปี 40 เลี้ยงดูอุปการะเด็กมาแล้วกว่า 100 คน

ส่วนการส่งเสียเล่าเรียนจะถามเด็กว่าอยากบวชเณร บวชพระไหม ถ้าอยากบวชก็จับให้บวชศึกษาพระธ รรมด้วยศึกษาทางโรงเรียนปริยัติธรรมวิชาทางโลกด้วย ที่โรงเรียนสัทธร รมวิทย าหรือโรงเรียนสอนพระเณรตั้งอยู่ที่ วัดศ าลาลอย ในตัว อ.ด่านขุนทด

ส่วนเด็กคนไหนไม่อยากบวชหรือยังไม่พร้อมบวชก็เดินเรื่องเอกสารฝากเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านดอนใหญ่จนจบชั้น ป.6 เมื่อจบแล้วก็บังคับให้บวช เพราะจะได้ส่งเรียนทางโรงเรียนพระเณรต่อไปเนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก และยังได้ศึกษาพระธรร มเพื่อขัดเกลาจิตใจไปด้วยทางหนึ่ง

เจ้าอาวาสฯ บอกอีกว่า เด็กบางคนบวชเรียนจนจบปริญญาตรี จบออกไปทำงานเป็นทหาร เป็นครู เป็นพนักงานห้างร้านต่าง ๆ มากมายหลายต่อหลายรุ่น ภูมิใจในตัวเขามาก ๆ อาตมาไม่ได้มุ่งหวังให้พวกเขากลับมาตอบแทนบุญคุณอะไร เพียงแต่อยากพบเจอ อยากเห็นหน้าบ้างเท่านั้u

ที่สำคัญที่สุดอยากให้พวกเขานำความรู้ และหลักธร รมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

คลิป