หลวงตาบุญชื่นตอบเรื่องพญานาค หลังมีคนลือกันว่า ท่านพบพญานาคที่เทิ่งเขาภูพาน

เป็นเรื่องราวที่มีคนให้คามสนใจกันมาก หลังมีข่าวลือว่าหลวงตาบุญชื่น ได้พบพญานาคที่เทิ่งเขาภูพาน โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก เจ้าคุณ ฯ. ซึ่งเป็นพระที่ได้ไปเยี่ยมหลวงตาบุญชื่น ได้มีการสอบถามหลวงตาบุญชื่น ถึงเรื่องที่ถูกเล่าขานต่อกันมา โดยระบุว่า วันนี้ได้มีโอกาสได้ถามเรื่องที่ค้างคาใจ กับองค์หลวงปู่

อาตมาถาม- หลวงปู่ครับ มีคนเขาลงว่าหลวงปู่เห็นพญานาคเทิ่งเขาภูพาน มันเป็นเรื่องจริงบ้อครับ

หลวงปู่ตอบ- บ่มี บ่เห็นดอก พญานาค บ่เห็นอีหยัง เห็นแต่งัวเขาปล่อยมา พอเฮาเห็นงัว เฮากะเกิดปัญญาว่า จิตเฮานี่กะคืองัว ถ้าบ่มีเจ้าของควบคุม มันกะไปทั่วทีบทั่วแดน จิตเฮาคือกัน ถ้าบ่ฝึกบ่ปฏิบัติมันกะไปทั่วทีบ จิตกะฟุ้งซ่าน เดินบิณฑบาตเห็นเห็ดระโงก กะเห็นธรรมะ มื้อแรก ดอกง๊ามงาม มื้อต่อมามันเหี่ยว มันกะคือโตเฮาสังขารเฮานี่ละ มันร่วงโรยไปตามกาลตามเวลา ฮอดมื้อมันกะดับสลาย

ภาพจาก เจ้าคุณ ฯ.

โพสต์

ที่มา เจ้าคุณ ฯ.