หมอ ทวีศิลป์ ยอมรับแล้ว ครั้งนี้หนักกว่ารอบแรก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากการแพร่ของcv-19 ระลอกใหม่ที่มีต้นตอมาจากตลาดกลางกุ้ง ที่จังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้คนไทยหลายๆ คนเกิดความหว าดร ะแ วงที่จะต้องบริโภคอาหารทะเล นั่นยิ่งทำให้มีผลกระทบต่อประมงไทยในสมุทรสาครเป็นอย่างมาก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้กล่าวช่วงหนึ่งถึงการแพร่cv-19 ระลอกใหม่ว่า การแพร่รอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้ว เรามีความรู้ มีสรรพกำลัง มีความพร้อมรับมือ ความร่วมมือของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ขอความร่วมมือช่วยกันใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ได้ 100%

นอกจากนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ ยังขอฝากไปถึงคนไทยและทุกๆ คนที่อยู่ในประเทศไทยอีกว่า สาระสำคัญที่จะกราบเรียนเน้นย้ำนะครับก็คือขอความร่วมมือของประชาชนในประเทศไทยเรานะครับ ทุกชาติ ทุกภาษาช่วยกันนะครับ ในภาครัฐเอกชนประชาสังคมขอให้เน้นย้ำนะครับอย่างเต็มความสามารถในเรื่องต่างๆ เหล่านี้

1 คือ D – Distancing คือการที่จะต้องเว้นระยะห่างระหว่างกันนะครับ 2 คือ M – Mask wearing คือ เรื่องของการใส่แมสก์นะครับ 3 คือ H – Hand wash คือการหมั่นล้างมือที่ผมเคยพูดบ่อยๆ แล้วก็เติมด้วย 2T คือ T – Testing หรือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องไม่ลืมอีกหนึ่ง T คือ T – Thai Cha na หรือการใช้แอปฯ ไทยชนะนะครับ

โดยจากข้อมูลจากทางกระทรวง DS ก็มาบอกกับผมนะครับว่าต้องขอบคุณพี่น้องชาวคนไทยแล้วก็ต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ยอดของการเช็คอินไทยชนะจาก สามแสน เนี่ยผมขึ้นมาเป็น เจ็ดแสนแล้วนะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆ คนที่ที่ได้ช่วยกันนะครับ ในการที่จะทำตรงน ี้ก็จะตรงกับที่เราขอความร่วมมือในความสำคัญของการควบคุมที่เราจะต้องใช้มาตรการตรงนี้อยู่ด้านหนึ่ง คือได้รับความร่วมมือจากท่าน เพราะว่าถ้าท่านร่วมมือเราใช้แค่นี้ก็จะเพียงพอนะครับ