หนึ่งปีมีครั้งเดียว น้ำโขงต่ำสุดรอบปี รอยพระพุทธบาท 2 พันปีโผล่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.63 ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำโขงมีปริมาณต่ำสุดในรอบหลายปี ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 1.90 เมตร ซึ่งถือว่ามีระดับลดลงอย่างรวดเร็ว ในรอบหลาย 10 ปี ที่ผ่านมา ผลกระทบเนื่องจากการเก็บกักน้ำของเขื่อนประเทศจีน บวกกับปีนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำโขง และลำน้ำสาขาสายหลักลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันหลังน้ำโขงแห้ง ได้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ

พบว่าพื้นที่บริเวณหน้าวัดบ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ถือเป็นอีกจุดสำคัญที่พบเห็นความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้พบเห็นโขดหิน โผล่ขึ้นเหนือน้ำชัดเจนหลายจุด รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใต้น้ำโขง คือ รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำโขง อายุราว 2,000 ปี ที่จารึกบนโขดหินกลางน้ำโขง

และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือใบลานตำนานพระอุรังคธาตุ สมัยสร้างพระธาตุพนมรุ่นแรก หรือกว่า 2,500 ปี มาแล้วที่ระบุไว้ว่า ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ เดินทางมาเผยแผ่พระธรรมในชมพูทวีปลุ่มน้ำโขงล่องมาตามลำแม่น้ำโขงได้มีเหล่าพญานาคใต้เมืองบาดาล

และพญาปลาปากคำ ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้แปลงกลายนิมนต์พระองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาล และก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นมาโลกมนุษย์เหล่าพญานาค และพญาปลาปากคำ ได้ร้องขอพระพุทธเจ้า ประทับรอยพระบาทไว้บนโขดหินแห่งนี้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์ไหว้กราบบูชา จึงได้ปรากฏเห็นถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้น้ำโขงแห้งเร็ว ประชาชน นักท่องเที่ยว จะได้กราบไหว้ขอพร ตั้งแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

สำหรับ โขดหินรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าว ปกติจะสามารถมองเห็น และได้มีโอกาสกราบไหว้ขอพร ได้เฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน เท่านั้น แต่ปีนี้นอกจากจะโผล่เหนือน้ำเร็วกว่าทุกปี ยังมีความชัดเจน จนเริ่มเห็นฐานของโขดหิน ทำให้มีประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างทยอยเดินทางไปกราบไหว้ขอพร ตามประเพณีความเชื่อ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

โดยทางวัดบ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน ร่วมกับเทศบาลตำบลเวินพระบาท และชุมชน ร่วมกันจัดสร้างสะพานเชื่อมไปยังโขดหินที่โผล่กลางน้ำให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ ชื่นชมใกล้ชิด และจะมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวยาวไปถึงประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน ของทุกปี

ซึ่งปรากฏการณ์น้ำโขงแห้งเร็วผิดธรรมชาติ ถือเป็นตัวชี้วัดทางธรรมชาติ ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าปีนี้มีความเสี่ย งที่จะเกิดภัยแล้งรุนแรง กว่าทุกปี หากระดับน้ำโขงลดต่อเนื่อง เชื่อว่าสิ่งที่ตามมาคือบางพื้นที่ขาดน้ำการเกษตร ไปจนถึงอาชีพประมงหาปลาน้ำโขง กระทบแน่นอน พันธุ์ปลาต่างๆ เสี่ย งสูญพันธุ์ เพราะปลาจะขึ้นไปวางไข่ต้นน้ำยาก ซึ่งยังต้องเฝ้าติดตาม ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาต่อเนื่อง เพราะในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา พบว่าระดับน้ำโขงแห้งเร็วผิดธรรมชาติ ในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ใครที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด ควรปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ