สุพรรณบุรี พบติดอีก 1 ราย รับกุ้งจาก 4 บ่อไปขายที่สมุทรสาคร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 สถานการณ์ CV-19 ในพื้นที่จ.สุพรรณุบรี พบกลุ่มที่เดินทางไปยังจ.สมุทรสาคร กว่า 100 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเร่งสอบสวน และสั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับรพ.สต.ได้ตรวจคัดกรอง กลุ่มที่เดินทางไปยังพื้นที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร ทั้งหมด โดยวานนี้ พบหญิงไทย 1 ราย อายุ 35 ปี อาชีพแม่ค้ากุ้ง ชาว อ.สองพี่น้อง ที่ผลเป็นบวกจากห้องปฏิบัติการที่ 1

แต่ต้องรอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการที่ 2 ซึ่งล่าสุด ผลออกมาแล้วเป็นบวก ติด CV-19 ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชน แห่งหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี โดยไทม์ไลน์ของหญิงรายดังกล่าวมีดังนี้

4 ธ.ค.และ 6 ธ.ค.

เวลา 01.00 น. รับซื้อกุ้งจากบ่อกุ้งแห่งที่ 1 ต.บางตะเคียน

เวลา 03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร

8-9 ธ.ค.

เวลา 01.00 น. รับซื้อกุ้งจากบ่อกุ้งแห่งที่ 2 ต.บางตาเถร

เวลา 03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร

15 ธ.ค.

เวลา 01.00 น. รับซื้อกุ้งจากบ่อกุ้งแห่งที่ 3 ต.บางตาเถร

เวลา 03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร

ไทม์ไลน์แม่ค้ากุ้ง

17 ธ.ค.

เวลา 01.00 น. รับซื้อกุ้งจากบ่อกุ้งแห่งที่ 4 ต.บางตาเถร

เวลา 03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร

18 ธ.ค.

เวลา 01.00 น. รับซื้อกุ้งจากบ่อกุ้งแห่งที่ 3 ต.บางตาเถร

เวลา 03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร

19 ธ.ค.

เวลา 01.00 น. รับซื้อกุ้งจากบ่อกุ้งแห่งที่ 4 ต.บางตาเถร

เวลา 03.00 น. ขายกุ้งแพสมบัติ สมุทรสาคร

เวลา 17.00 น. รักษา ณ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย และงดเดินทางไปในพื้นที่แออัดด้วยนะคะ