สุดเงียบเหงา หน่วยเลือกตั้งบ้านทุ่งเสมียนตรา มีชาวบ้านมาใช้สิทธิ์ 1 คน

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเด็ดขาด เพราะในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ไทยได้จัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลายปีตั้งแต่มีรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 2557

การไปเลือกตั้ง นอกจากจะเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงมีและพึงใช้ แต่อีกแง่มุมหนึ่งยังเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งหมายความว่า การไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เมื่อถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ จึงมีผลกระทบที่ตามมาในทางกฎหมายอยู่บ้าง

ล่าสุดมีรายงานบรรยากาศเปิดหีบเช้านี้ ที่หน่วยเลือกตั้งบ้านทุ่งเสมียนตรา ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส เงียบเหงา ชาวบ้านมานั่งรอเพียง 1 คน เมื่อถึงเวลา 08.00น. กรรมการทำการเปิดหีบ ตามขั้นตอน หน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ ที่จะเลือกตั้งทั้งหมด 499 คน

ช่วงเช้าเงียบเหงา