สธ.ตอบข้อสงสัย กลับบ้านปีใหม่ ต้องกักตัวหรือไม่ ขอไม่สมุทรสาคร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่นานมานี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสถานการณ์ของ CV-19 โดยพบว่ามีข้อสงสัย ในการเคลื่อนย้าย กลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่นั้น ว่า การแบ่งพื้นที่ 4 ระดับ นั้น ทุกพื้นที่แรงงานต่างด้าวทุกจังหวัดห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่สำหรับพื้นที่ ควบคุมสูงสุดขณะนี้ คือ สมุทรสาคร

ขณะนี้ตลาดกุ้งปิดห้ามเข้าออก ตลาดทะเลไทยและตลาดไทยยูเนียนก็ห้าม อย่างไรก็ตาม คนไทยสามารถเข้าออก จ.สมุทรสาครได้ แต่ขอให้ไปในเฉพาะกิจธุระที่จำเป็น เมื่อออกจากสมุทรสาคร ให้สวมหน้ากาก 100% ล้างมือ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ

ทุกสถานที่ใน จ.สมุทรสาคร ขอให้ประชาชนงดเดินทางถ้าไม่มีความจำเป็นต้องไปทำงานที่สำคัญ บางท่านถามว่า ช่วงปีใหม่งดไปเยี่ยมครอบครัวที่สมุทรสาคร ได้หรือไม่ ก็ขอให้งด เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ย งสูง หากติดมีอาการหนักได้ ขอให้ใช้กิจกรรมออนไลน์แทน สำหรับจังหวัดควบคุม เช่น สมุทรสงคราม คนไทยเข้าออกได้ กิจกรรมต่างๆ สาธารณะให้งด ส่วนกิจกรรมส่วนบุคคล งานเลี้ยงครอบครัวทำได้ แต่ควรระมัดระวังและขอให้เลี่ยงจะได้ไม่เสี่ย งต่อการแพร่กระจาย

เมื่อถามว่า จังหวัดที่มีผู้ติด 31 จังหวัด หากเดินทางไปจำเป็นต้องมีการกักตัวหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า ในจังหวัดที่มีผู้ติด ที่มาจากสมุทรสาคร ส่วนใหญ่จะมีผู้ติดเพียง 1-2 ราย และจังหวัดสามารถค้นพบผู้ติด ผู้สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่มีข้อห้าม สามารถเดินทางได้ แต่ขอให้สวมหน้ากาก ล้างมือ หากเดินทางขอให้เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว หากต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่มีการแออัดสูง

อย่างไรก็ตามขอให้งดเดินทางไปในพื้นที่แออัด และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัย