สถานการณ์น่าเป็นห่วง ล่าสุด สมุทรสาคร มียอดผู้ติดต่อสะสม เกินพันคนเข้าไปแล้ว

สถานการณ์ที่สมุทรสาครตอนนี้ยังน่าเป็นห่วง คนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงต้องอย่าลดมาตรการป้องกันเป็นอันขาด ล่าสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทางข่าวสด รายงานว่า ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหา CV – 19 จังหวัดสมุทรสาคร ล่าสุด เมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเพิ่มขึ้นอีก 242 ราย จากเดิมเมื่อวานนี้มีผู้ติดสะสมอยู่ที่ 821 ราย

ทำให้ยอดรวมขณะนี้มีผู้ติดสะสมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น 1,063 ราย คิดเป็นยอดผู้ติดเพิ่มขึ้น 27.91 % ขณะที่การตรวจหาเชื้อ ในกลุ่มเสี่ยงโดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยดำเนินการไปแล้วจำนวน 6,156 ราย ทราบผลแล้ว 3,808 ราย ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นแรงงานข้ามชาติ รอผลตรวจอีก 2,348 ราย

แต่จากจำนวนผู้ติดที่ตรวจพบในขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากแต่เดิมเคยตรวจพบมากกว่า 40% แต่ปัจจุบันการตรวจพบเชื้อลดลงมาที่ 27.91 %

สำหรับในวันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน ได้มาตั้งจุดให้บริการที่เคหะเอื้ออาทรท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรท่าจีน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2,500 ราย

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะขอเข้าตรวจหาเชื้อด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฯ ก็อำนวยความสะดวกให้ด้วยการจัดรถคัดแยกกลุ่ม ระหว่างผู้ที่พักอาศัยในบ้านเอื้ออาทรท่าจีน กับ บุคคลภายนอกที่ขอเข้าตรวจ อีกทั้งยังจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีแนวโน้มว่าจะให้บริการไม่ทันต่อช่วงเวลานั้น ก็จะมีการเสริมรถตรวจเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่มอีก เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้านความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวันนี้ ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งจะดำเนินการจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ

ขณะที่บรรยากาศของกลุ่มผู้ที่เข้าตรวจหาเชื้อนั้น ก็มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากมาเข้าแถวรอตรวจ เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร เนื่องจากที่บ้านเอื้ออาทรท่าจีนแห่งนี้ มีแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยทางผู้บริหารการเคหะฯ ได้มีการแบ่งโซนอย่างชัดเจนระหว่างที่พักคนไทย 27 อาคาร กับ ที่พักของแรงงานต่างด้าวอีก 29 อาคาร

ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่พักอยู่ในนี้เกือบทั้งหมด เป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ มีนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้เช่าให้พักอาศัย และมีการจัดรถรับส่งให้อีกด้วย