ศบค.เผย หนักขึ้นเรื่อยๆ ยอดผู้ติด สูงขึ้นถึง 250 ราย

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การcv (ศบค.) รายงานสถานการณ์ CV-19 ในประเทศไทย ว่า

วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 250 ราย เป็นการติดในประเทศ 241 ราย ติดแรงงานต่างด้าว 2 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

และเข้าสถานกักกันโร ค (Quarantine) 8 ราย และที่ไม่เข้าสถานกักกัน 1 ราย จาก รวมสะสม 6,690 ราย

แบ่งเป็น การติดในประเทศ 4,688 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,383 ราย รั กษาหายแล้ว 4,212 ราย ยังอยู่ในโรงพย าบาล 2,417 ราย และสะสมที่ 61 ราย

ซึ่งยังคงเป็ยสถานการณ์ที่หลายคนเป็นห่วงเลยทีเดียว และยังต้องเฝ้าติดตามข่าวกันต่อไป