ศคบ.ยืนยัน วันนี้ไทยพบผู้ติดต่อเพิ่มขึ้น 121 ราย

ยังคงมีจำนวนผู้ติดต่อเพิ่มขึนเรื่อยๆ ในหลายพื้นที่ สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในไทย โดยศูนย์ข้อมูล CV-19 รายงานสถานการณ์วันนี้ พบว่ามีผู้ติดเพิ่ม 121 ราย ในจำนวนนี้เป็นติดในประเทศมากถึง 94 ราย ยอดติดยืนยันสะสม 6,141 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล CV-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในประเทศไทย เป็นดังนี้

ยอดติดวันนี้

ผู้ติดยืนยันในประเทศ 94 ราย

ติดในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุก)

สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย

ผู้เดินทางไม่เข้าสถานที่กักกัน 1 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 9 ราย

กลับบ้านแล้ว 4,161 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,902 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 6,123 ราย นับเป็นรายที่ 6,021 – 6,123

ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 142 ของโลก

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน และงดเดินทางไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัย

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19