วิษณุ พูดแล้ว เรื่องเพิ่มวันหยุดพิเศษปี 64 หวังช่วยกระตุนการท่องเที่ยว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม กล่าวถึงกรณีที่มีการประชุมเตรียมการเพื่อกำหนดวันหยุดเฉพาะกิจปี 2564 โดยบอกว่า เป็นการบ้านที่ คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ไปดูว่าควรมีวันหยุดพิเศษในปี 2564 ช่วงไหนได้บ้าง ซึ่งจะนับเป็นวันหยุดพิเศษ ที่ต้องแจ้งข่าวกันล่วงหน้าให้ทราบเพื่อให้แต่ละส่วนมีโอกาสเตรียมตัวทั้งรัฐและเอกชน

ซึ่งการประชุมหาวันหยุดพิเศษนี้ ไม่ได้ไปคิดคาบเกี่ยวถึงเรื่องการแพร่ รอบใหม่นี้ ซึ่งเมื่อถึงวาระการหยุดจริงๆสถานการณ์อาจดีขึ้นกว่านี้แล้วก็ได้ ซึ่งก็รับว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทำให้การเตรียมตัวอาจจะยากอยู่บ้าง ซึ่งผลการประชุมจะยังไม่เสนอคณะรัฐมนตรี

ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องการกำหนดวันหยุดประจำภาค ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยังไม่คุ้นชินกันนั้น แต่ในความเป็นจริงมีการเสนอเรื่องนี้กันมนานแล้วทั้งจาก ส.ส. และประชาชนในแต่ละภูมิภาคเอง ที่ผ่านมาก็ได้เริ่มทำไปบ้างแล้วเช่น วันหยุดพิเศษของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดอื่นไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องหยุด หรือเทศกาลงานเดือน10 ของภาคใต้ ภาคอื่นไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องหยุด ซึ่งภาคอื่นๆก็จะมีเข้ามาคิดด้วยเช่นกัน

แนวคิดการกำหนดวันหยุดนี้ นายวิษณุ รับว่าเป็นแนวคิดเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แต่จะไม่ใช่วันหยุดประจำปีถาวร เป็นเพียงการกำหนดขึ้นมาใช้ในปีนั้นๆเท่านั้นซึ่งต้องแก้ปัญหาเรื่องการบอกกล่าวประสานงานล่วงหน้าเพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสปรับตัว เตรียมตัวได้ทัน ไม่เหมือนที่ผ่านมา ราชการหยุด เอกชนปรับตัวไม่ทัน ก็เกิดความไม่ลงตัว