ราคา ทอง ล่าสุด 3 ธค 63 นี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซล เชียล ต่างติดตาม  แล้วต้องบอกว่า  กระดิก มาแแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 ส มาคมค้าท องคำรายงาน ราคาทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 3 เมื่อเวลา 10:44 น.โดยราคาทอง ปรั บขึ้น100 ทองคำแท่ง รับซื้ อบาทละ 26,150.00 ข ายออกบาทละ 26,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รั บซื้ อบาทละ 25,681.04 ขา ยออกบาทละ 26,750.00 บาท

ราคาทอง

 

4 หัวข้อ การเลือกซื้ อทองคำรูปพรรณให้ได้คุณภาพดี หลายคนที่นิยมเครื่องประดับท องคำคงไม่พลาดที่จะเลือกซื้ อทองคำรูปพรรณไว้เป็นเครื่องประดับหรือของสะสมคู่ใจ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดในการเลือกซื้ อ ทองก็คือเทคนิคการเลือกซื้ อท องรูปพรรณให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

1. หน้าร้านทองระบุราคาทองในแต่ละวันอย่างชัดเจน ทั้งทองรูปพรรณ และทอ งคำแท่ง

2. มีป้ายระบุชัดเจนว่าเป็นสินค้าประเภทใดและน้ำหนักเท่าไร

3. เนื้อทอ งมีสลักชื่อร้านที่ตัวเครื่องประดับอย่างชัดเจน

4. เนื้อทองมีสลักเลขเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเครื่องประดับอย่างชัดเจน เช่น 99.99 96.5 เป็นต้น นอกจากนี้ หากใครไม่อยากเสียเวลาออกจากบ้านก็สามารถช้อปปิ้งทองคำออนไลน์กันได้เลย โดยการเลือกเพจร้านทองออนไลน์จากร้านที่มีชื่อเสียง มีหน้าร้านอยู่จริง เป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง เช่น การเลือกซื้อท องคำออนไลน์ผ่านเพจที่มีหน้าตามห้างสรรพสิ