รองผู้ว่าฯ โคราช นำคำสั่งปิด บิ๊กเมาน์เทน อย่างเป็นทางการ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก วันนี้ (13 ธ.ค.2563) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโsคติ ดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ลงนามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โsคติดต่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยปรากฏว่าจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์เพื่อป้องกันและควบคุม CD-19 ของเจ้าพนักงานควบคุมโsคติดต่อ ในขณะที่มีการแสดงคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 11 ในวันที่ 12 ธ.ค.2563 ณ สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น.ในทุกเวที พบว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการที่กำหนด ทำให้เกิดความแออัดของผู้เข้าชมจำนวนมาก

บางส่วนไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตะโกนร่วมร้องเพลงเป็นระยะๆ และผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโsค อย่างเคร่งครัดตามที่นำเสนอต่อคณะกรรมการโsคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งไม่มีผู้ควบคุมงานที่สามารถตัดสินใจได้มาควบคุมงาน จึงเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่โsคติดต่อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโsคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 ข้อ 7 (1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 1 พ.ค.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโsคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 13 ธ.ค.2563 จึงให้ปิดสถานที่ สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการจัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13 ธ.ค.2563 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 14 ธ.ค.2563 เวลา 14.00 น.

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สาธารณะหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

ล่าสุด นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ปกครองอำเภอปากช่อง ยื่นหนังสือปิดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ตั้งแต่เวลา 14.00 น วันที่ 13 ธ.ค. ถึง 14 ธ.ค เวลา 14.00 น ส่วนนายยุทธนา บุญอ้อม หรือ ป๋าเต็ด คณะผู้จัดงานคอนเสริต์ของยื่นอุทธรณ์จัดงานต่อคณะกรรมการโsคติดต่อ จ.นครราชสีมา

ขณะที่ผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival เปิดเผยกับไทยพีบีเอสว่า รู้สึกสับสนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลังทราบข่าวว่ามีคำสั่งปิดคอนเสิร์ต แต่ผู้จัดงานยังไม่ได้แจ้งหรือประกาศใดๆ ให้รับทราบ ซึ่งหากมีการยกเลิกคอนเสิร์ตจริงก็รู้สึกเสียดายเวลา และเสียดายเงิน เพราะนอกจากเสียค่าบัตรเข้างาน 2 วัน 1,500 บาท ยังเสียค่าเดินทางและค่าพักรวมแล้วกว่า 4,000 บาท จึงต้องการทราบมาตรการชดเชยจากผู้จัดคอนเสิร์ตด้วย หากมีการยกเลิกงานจริง