รถพระที่นั่ง ร.10 เสด็จเชียงใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม แล้วต้องบอกว่าทรงพระเจริญ ล่าสุด วันนี้ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ กองบิน ๔๑ โดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทย าลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทย าลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ