รถทัวร์ประกาศ งดขายตั๋วให้คนต่างด้าว ถ้าไม่มีใบอนุญาต ใบรับรองแพทย์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการขนส่งหลายบริษัทที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ ใช้มาตรการคุมเข้มป้องกัน โดยจะไม่จำหน่ายตั๋วให้กับกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารบัตรประจำตัว เอกสารการขออนุญาตออกนอกพื้นที่และใบรับรองแพทย์ยืนยันมาแสดง

พนักงานขายตั๋วของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งภายในสถานีขนส่งอาเขต 3 ระบุว่าจากการที่จังหวัดได้มีมาตรการในการคุมเข้ม และการอนุญาตเดินทางด้วยรถโดยสารตามเส้นทางต่างๆ ส่งผลทำให้ทางบริษัทต้องมีการตรวจสอบเอกสารของกลุ่มผู้เดินทางอย่างละเอียด โดยเฉพาะในกลุ่มของบุคคลต่างด้าว หรือกลุ่มบุคคลที่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารบัตรประจำตัว และใบอนุญาตขอออกนอกพื้นที่ ซึ่งหากไม่มีการนำเอกสารดังกล่าวมาแสดง ก็จะไม่จำหน่ายตั๋วให้ เพราะจะเป็นการกระทำผิดกฎข้อบังคับเรื่องมาตรการในการป้องกัน

ส่วนคนที่ซื้อตั๋วได้ก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดหากไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถด้วยเช่นกัน

นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจำหน่ายตั๋วและการอนุญาตให้ขึ้นรถโดยสารของบริเวณสถานีขนส่งอาเขต มีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก ตามมาตรการที่ขนส่งจังหวัดได้กำชับ ทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะการเดินทางช่วงหยุดยาวส่งท้ายปีที่จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการสถานีขนส่งเป็นจำนวนมาก