ยอดผู้ติดต่อวันนี้ เพิ่มอีก 427 ราย มาจากตลาดกุ้ง 16 ราย และที่อื่นๆ อีก 8 จังหวัด

สถานการณ์การแพร่กระจาย CV – 19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านศบค.เผยจำนวนผู้ติดต่อสะสม พบคนไทยเพิ่มขึ้นอีก 427 ราย ต่างประเทศเข้ากักกัน 14 ราย ในประเทศเชื่อมโยงตลาดกุ้ง 16 ราย อยู่ที่สระบุรี 3 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย ปทุมธานี 2 ราย เพชรบุรี 1 ราย กทม. 5 ราย สมุทรปราการ 2 ราย อุตรดิตถ์ 1 ราย และนครปฐม 1 ราย คัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวพบติดเชื้ออีก 397 ราย ยอดสะสมไทยทะลุ 5.7 พันราย อันดับขยับขึ้นเป็น 143 ของโลก ส่วนทั่วโลกป่วยสะสม 77.7 ล้านราย

วันนี้ (22 ธ.ค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ CV – 19 แถลงข่าวว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 427 ราย เป็นการเดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกัน 14 ราย ติดเชื้อในประเทศ 16 ราย และติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุก) 395 ราย หายป่วยเพิ่ม 25 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 5,716 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 3,798 ราย มาจากต่างประเทศ 1,918 ราย เข้าสถานที่กักกัน 1,387 ราย หายกลับบ้านรวม 4,078 ราย ยังรักษาใน รพ. 1,578 ราย เสียชีวิตรวม 60 ราย

ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกัน ได้แก่ 1.สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย เป็นชายอิตาลีอายุ 51 ปี 2.บาห์เรน 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 36 ปี 3.ปากีสถาน 3 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 37 ปี พนักงานบัญชี ชายไทยอายุ 35 ปี เกษตรกร 2 ราย 4.ซูดาน 2 ราย เป็นนักเรียนชายไทยอายุ 15 และ 17 ปี 5.เยอรมนี 1 ราย เป็นหญิงรัสเซียอายุ 41 ปี IT Manager 6.ฝรั่งเศส 1 ราย เป็นชายฝรั่งเศสอายุ 42 ปี เชฟ 7.คูเวต 1 ราย เป็นนักศึกษาชายไทยอายุ 22 ปี 8.สหรัฐอเมริกา 3 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 61 ปี และชายไทยอายุ 54 และ 47 ปี และ 9.ปากีสถาน เป็นชายปากีสถานอายุ 33 ปี นักธุรกิจ เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน

ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ เป็นผู้มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร 16 ราย แบ่งเป็น 1.เข้ารักษา รพ.สระบุรี 3 ราย เป็นชายไทยอายุ 41 ปี ค้าขาย และหญิงไทยอายุ 45 และ 21 ปี ค้าขาย ทั้งหมดมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดกล้ามเนื้อ 2.เข้ารักษา รพ.เอกชน ฉะเชิงเทรา 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 24 ปี พนักงานบริษัท เจ็บคอ เสมหะ น้ำมูก 3.เข้ารักษา รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2 ราย เป็นชายอายุ 42 ปี และหญิงไทยอายุ 37 ปี ค้าขาย พบไอ เจ็บคอ ปวดศรีษะและกล้ามเนื้อ

4.เข้ารักษา รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 50 ปี ค้าขาย ปวดศีรษะ ไอ เสมหะ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ 5.รพ.เอกชน กทม. 5 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 49 ปี ค้าขาย ชายไทยอายุ 28 ปี รับจ้าง หญิงไทยอายุ 54 ปี ข้าราชการ หญิงไทยอายุ 52 ปี ค้าขาย 2 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ยกเว้นรายข้าราชการมีอาการไอและน้ำมูก 5.เข้ารักษารพ.เอกชน จ.สมุทรปราการ 2 ราย เป็นชายไทยอายุ 37 ปี ค้าขาย ไม่มีอาการ หญิงไทยอายุ 36 ปี ค้าขาย เจ็บคอ 6.เข้ารักษา รพ.อุตรดิตถ์ เป็นหญิงไทยอายุ 48 ปี ค้าขาย และ 7. เข้ารักษา รพ.บางเลน จ.นครปฐม 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 57 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่มีอาการ

ส่วนการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว 397 ราย ร้อยละ 90 ติดเชื้อไม่มีอาการ

สำหรับสถานการณ์ CV – 19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 77,715,069 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 534,219 ราย อาการรุนแรง 106,279 ราย รักษาหายแล้ว 54,590,801 ราย เสียชีวิต 1,708,919 ราย เป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่ 8,899 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 18,473,716 ราย เป็นรายใหม่ 200,109 ราย 2. อินเดีย จำนวน 10,075,422 ราย เป็นรายใหม่ 19,174 ราย 3. บราซิล จำนวน 7,264,221 ราย เป็นรายใหม่ 25,621 ราย 4. รัสเซีย 2,877,727 ราย เป็นรายใหม่ 29,350 ราย 5. ฝรั่งเศส จำนวน 2,479,151 ราย เป็นรายใหม่ 5,797 ราย ไทยขยับขึ้นอันดับอีกเป็น 143 ของโลก