พุทธศาสนิกชนแห่สาธุ พระสงฆ์จากทั่วประเทศ จำนวน 659 รูป ออกจาริกธุดงค์เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เป็นภาพที่พุทธศาสนิกชนต้องแห่สาธุกันด้วยความศรัทธา สำหรับภาพพระภิกษุสงฆ์จำนวนหลายร้อยรูปออกเดินธุดงค์ เป็นแถวยาวเหยียด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เพจ เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า คณะพระธุดงค์หมู่ใหญ่จากทั่วทั้งประเทศ จำนวน 659 รูป โดยการนำ พระอาจารย์จรัน อนงฺคโน โครงการจาริกธุดงค์เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ อุทยานธรรมดงยาง ขณะนี้จาริกธุดงค์ผ่านพื้นที่จังหวัดระนอง พระใหญ่เมืองภูเก็ต สู่องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม

ภาพจาก เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

ภาพจาก เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

ภาพจาก เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

ภาพจาก เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

สาธุ

ภาพจาก เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

ภาพจาก เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

ภาพจาก เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket