พิ่มวงเงิน โครงการคนละครึ่ง อีก 500 เป็นของขวัญปีใหม่

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการค ลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลั ง เปิดเผยว่า ตามที่มติ ศบศ. เห็นชอบ ม าตรก ารคนละครึ่ง ระยะที่ 2 มีรูปแบบคล้ายกับระยะแรก โดยระยะที่ 2 จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม 5 ล้านคน มีระยะเวลาใช้ 3 เดือนตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 64 ในวงเงิน 3,500 บาท คนละครึ่ง

ส่วน 10 ล้านคนที่ได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ จะได้รับวงเงินเพิ่ม 500 บาท และให้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิจากเดิมที่หมดอายุ 31 ธ.ค.63 โดยขยายออกไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ต้องผ่านการกลั่นกรองพิจารณาของอนุคณะกรรมการกลั่  นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ของสภาพัฒน์ถึงจะนำเสนอให้คณะรั ฐมนตรีผ่านการเห็นชอบต่อไป ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชน

อย่างไรก็ตาม คนละครึ่งระยะที่ 2 หรือ เฟส 2 รั ฐบาลเพิ่มวงเงินเป็น 3,500 บาท เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่ม 5 ล้านคน ส่วน 10 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้ารับเพิ่ม 500 บาท เตรียมใช้จ่ายได้ ม.ค.-มี.ค. 64