พสกนิกรเฝ้าต้อนรับ ในหลวง เจ้าคุณพระสินีนาฏ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล จ.ลำพูน

สร้างความปลาบปลื้มแก่ชาวบ้านในพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 แฟนเพจเฟซบุ๊ก พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า ประมวลภาพในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน


ทรงพระเจริญ

และถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แล้วเสด็จพระราชดำเนินออกมายังบริเวณพระธาตุหริภุญชัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระธาตุหริภุญชัย แล้วทรงพระดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ประทักษิณรอบองค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ๓ รอบ


ทรงพระเจริญ


ทรงพระเจริญ


ทรงพระเจริญ

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนหริภุญชัย และทอดพระเนตรความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปออกหน่วยรับการตรวจรักษาราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามพระราชอัธย าศัย


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทะเบียน 1991

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ