พสกนิกรปลื้มปีติ ในหลวง เจ้าคุณพระฯ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จ จ.ร้อยเอ็ด

สร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. เพจเฟซบุ๊ก @กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี เยี่ยมราษฎรซึ่งไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ท่าอากาศย านร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี เยี่ยมราษฎร


และทรงถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี เยี่ยมราษฎร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี เยี่ยมราษฎร

ทั้งนี้ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอบคุณ กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี