พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี

ได้พระราชทานพระราชดำริในเรื่องการฟื้นฟูสภาพดินที่แห้งแล้งเมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทราย โดยมีพระราชประสงค์หาพื้นที่เพื่อทดลองการฟื้นฟูพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี

โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเกิดขึ้นโดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การชลประทาน การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้ประชาชนได้พิจารณารูปแบบการเกษตรเพื่อใช้ในแปลงของตน


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี

มูลนิธิชัยพัฒนาได้ยึดพระราชดำริที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จากผืนดินที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่คุณภาพดินแย่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันโครงการแห่งนี้สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งเสื่อ มคุณภาพ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี


พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการสวนสมเด็จฯ จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอบคุณ มูลนิธิชัยพัฒนา