พระราชินี ตรัสชมกระเป๋าฝีมือชาวบ้าน ที่ตั้งใจรังสรรค์ผลงานถวาย

เป็นเรื่องชวนปลาบปลื้มปีติยินดีของทุกผู้ที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น โดยวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้เผยเรื่องราวสุดปลาบปลื้มตื้นตัน โดยระบุว่า “อุ๊ย กระเป๋าอะไรน่ารักจัง ขอบใจนะคะ” พระสุรเสียงที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตรัสชม ยังดังก้องอยู่ในใจเสมอมา

ด้วยฝีมือของกลุ่มเยาวชนเล็ก ๆ ชนบท ที่ตั้งใจรังสรรค์ผลงานถวายพระองค์ท่านด้วยความตั้งใจและสัตย์ซื่อ ทุกคนเร่งปักเร่งตัดเย็บด้วยความตั้งใจ และใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างแม้แต่รอยเข็มปักที่อยู่ด้านใน หาความเหน็ดเหนื่อยและรู้วันคืนไม่มีเลย เพราะทุกคนตั้งใจทำเพื่อให้พระองค์ทรงทอดพระเนตร

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดปัตตานีที่ผ่านมา พระองค์ทรงนำกระเป๋าฝีมือชาวบ้านไปใช้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน แล้วยังเป็นการส่งเสริมงานศิลปาชีพในท้องถิ่น

ตามที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี” เมื่อครั้งที่เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา เฟซบุ๊ก We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี