พบอีก แรงงานเมียนมา 37 คน โผล่เข้าเมืองคอน

สถานการณ์การแพร่กระจายช่วงนี้ยังมีผู้ติดต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลายจังหวัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางวิชาดา จอร์จ จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอท่าศาลา และสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ไซต์งานก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ พ.ร.บ.พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเมื่อวันที่ 23 และ 24 ธันวาคม รวมจำนวน 37 คน

และคนไทย จำนวน 12 คน จากจังหวัดกระบี่มาพักในแคมป์พักคนงานเพื่อเตรียมทำงานก่อสร้างดังกล่าว จึงได้สั่งการให้มีการกักตัวทันทีที่แคมป์พักคนงาน เป็นเวลา 14 วัน โดยให้แยกกักตัวระหว่างแรงงานต่างด้าว กับแรงงานคนไทย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ โดยให้สาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรการควบคุม

อีกทั้งยังทราบอีกว่าในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากจังหวัดกระบี่เข้ามาอีก 12 คน จึงได้ขอความร่วมมือให้ชะลอการเคลื่อนย้ายไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมทั้งได้แนะนำกำชับให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมอย่างเคร่งครัด ดูแลเรื่องสุขภาพ และจัดที่พักให้ปลอดโปร่งไม่แออัด และให้ควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวมิให้เคลื่อนย้ายเข้ามาและเคลื่อนย้ายออกด้วย ห้ามออกจากที่พักไปข้างนอก

นอกจากนี้ขอให้มีการตรวจติดตามสถานที่ที่แรงงานต่างด้าวไปใช้บริการเป็นประจำด้วย เช่น ตลาดสด ตลาดนัด เป็นต้น นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะยังได้สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไซต์งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชหลังใหม่ด้วย ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาประมาณ 80 คน

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ได้เน้นย้ำกำชับให้นายจ้างดูแลลูกจ้างต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน และห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก ในระยะนี้อย่างเด็ดขาด ซึ่งในส่วนของนายจ้างได้ยืนยันว่าได้ดูแลแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดีพร้อมทั้งระบุว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้สั่งห้ามแรงงานต่างด้าวเดินทางออกจากแคมป์พักไปข้างนอก ถ้าหากใครฝ่าฝืนจะไม่ให้กลับเข้ามาในแคมป์อีก

ขอบคุณที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช