ผู้ว่า สมุทรสาคร ยืนยันไม่มีแรงงานต่างชาติหลบห นี

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ ในจังหวัด สมุทรสาคร ระบุว่า นาย วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและข้อความ แรงงานต่างด้าวทลายกำแพงห นี จากพื้นที่ควบคุม ยันยันว่า

1) เป็นกำแพงที่พังอยู่เก่า ไม่ใช่พั งเพราะแรงงานที่ถูกกักตัว ปัจจุบันมีลวดหนาม มีตำรวจดูแลอยู่

2) ไม่มีแรงงานหลบห นี ด้วยช่องทางดังกล่าว

3) หากมีการหลบห นีจริง จะดำเนินการตาม ก ฎหม ายโดยเคร่งครัด

ตอนนี้มีทั้งทหาร และตำรวจที่ดูแลอยู่พื้นที่ควบคุมบริเวณดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังกระจายเจ้าหน้าที่ดูแลรอบพื้นที่ควบคุมทั้งหมดแล้ว ขอให้ประชาชนอย่าวิต กกังวลเรื่องมาตรการควบคุมของทางจังหวัดฯ

อย่างไรก็ตาม ยังฝากแจ้งไปถึงผู้ฝ่ าฝืน หากไม่ปฏิบัติตาม และหากคณะกรรมการควบคุมตรวจพบ จะดำเนินสูงสุดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโs  คฯ และก ฏหม ายอื่นที่เกี่ยวข้อง