ผู้ว่าฯเตือน ชาวจันทบุรี เร่งกักตัว พบติดเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่ างมาก เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี พร้อมด้วย นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพ ทย์ สสจ.จันทบุรี แถลงข่าว สถานการณ์ของCV 19ในพื้นที่ จ.จันทบุรี

นพ.อภิรักษ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์เมื่อเร็วๆนี้ ขณะนี้ได้ตรวจพบผู้ติด CV 19 เพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จากเดิม 10 ราย ทำให้ขณะนี้ มียอดสะสมผู้ป่ วยติด รวมทั้งสิ้น 15 ราย ทั้งนี้จากการตรวจสอบ ไทมไลน์ ผู้ป่ วยติดรายใหม่ ทั้ง 5 ราย
มีความเชื่อมโยงสัมผัสกลุ่มจากบ่อ นการพนั น 2 แห่ง คือ บ่ อนเนินสูง ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ และบ่ อนหนองสีงา ต.วังโตนด อ.นาย ายอาม จ.จันทบุรี


ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์ผู้ติดรายที่ 14 ชาย อายุ 45 ปี ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี


วันที่ 14 ธ.ค. 63 เล่นการพนั นที่บ่อ น ระยอง


ไทม์ไลน์


ไปหลายที่


ระมัดระวั งกันด้วย


ไทม์ไลน์

ทั้งนี้นพ.อภิรักษ์ ยังกล่ าวอีกว่า แพ ทย์ได้ตรวจพบมีผลเป็นบวก ที่มีความเชื่อมโยงสัมผัสกลุ่มผู้ติดรายใหม่ ทั้ง 5 ราย ล้วนโยงบ่อ นพนั นในจังหวัด เป็นชาวไทย อีก 10 ราย ชาวต่างด้าวอีก 19 ราย ทำงานบ่ อนเนินสูง ทำให้คาดการณ์ว่า ในวันพรุ่งนี้ ยอดผู้ติดมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมาอีก 29 ราย

ทั้งนี้จะต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยัน ซึ่งจะมีการแถลงความคืบหน้าต่อไป ขณะที่ นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี กล่ าวว่า จากการที่ได้ตรวจพบผู้ป่ วย ติดในจันทบุรี ตั้งแต่ 3 รายแรก พบว่ามีไทมไลน์ จน มีความเชื่อมโยงบ่อ นการพนั น จ.ระยอง

และเมื่อเร็วๆนี้ จากการตรวจสอบไทมไลน์ผู้ติดสะสมทั้งหมด 15 ราย และ จากคนที่ได้เข้ามาให้ข้อมูล ปรากฏว่ามีผู้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในบ่อ นการพนั นทั้งที่ระยอง และในพื้นที่จันทบุรี ทั้งสองแห่งคือ บ่อ นเนินสูง ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ และบ่อ นหนองสีงา ต.วังโตนด (วัง-ตะ-โหนด) อ.นาย ายอาม จ.จันทบุรี
แยกเป็น กลุ่มที่ไปบ่อ นการพนั นที่ระยอง และกลุ่ม ผู้ที่เล่นการพนั นใน จ.จันทบุรี ทำให้คาดการณ์ว่ามีผู้ติดจากบ่อ นพนั น

มีไม่ต่ำกว่า 500 คน อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มจากบ่อ นพนั นทั้งที่ จ.ระยองและใน จ.จันทบุรี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

นายสุธี กล่ าวต่อว่า ขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อยให้นึกถึงครอบครัว ขอให้รีบมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องของการไปลั กล อบเล่นการพ นั นที่ผิดก ฎหมาย ขอให้ถือเป็นเรื่องรอง ทางเจ้าหน้าที่ จะยังไม่ไปยุ่งเกี่ยว ใน จุดนี้ต้องการควบคุมอย่างเดียว เพราะว่าคนเล่นเป็นกลุ่มกระจาย ตรวจสอบย าก