ปักธงเตือนภัยแล้ว ผู้ว่าฯประกาศ 7 อำเภอ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราสวที่ชาว โซล เชียล ต่างติดตาม และต้องบอกว่า เตรียมรับเมือกันได้เลย ล่าสุด วันนที่ 1 ธ.ค.2563 มีรายงานหลังกร มอุตุฯประกาศเตือนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกค ลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.2563 จะส่งผลกระทบระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค.2563 นี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสียงเฝ้าระวังจากฝนตกหนัก และปริมาณน้ำฝนสะสม ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และล้นตลิ่งได้

โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณโซนเทือกเขาหลวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธ รรมราช ส่งผลให้เช้าวันนี้มีน้ำป่าไหลผ่านลำคลองสายต่างๆ ก่อนจะระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย ระดับน้ำเริ่มไหลบ่าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนต้องรับขนย้ายสิ่งของมีค่าไว้ที่สูงป้องกันความเสียหาย พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ขณะที่พื้นที่เกษตรกรต้องเร่งเก็บยางพาราก่อนที่จะสูญหายไปกับกระแสน้ำ

ด้านนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธ รรมราช ได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธร รมราช ก่อนประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง , นาบอน , สิชล , พิปูน , ลานสกา , ร่อนพิบูลย์ และ อ.จุฬาภรณ์ รวม 45 ตำบล 222 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 3 อำเภอ ได้แก่ อ.สิชล , ท่าศาลา และ อ.ชะอวด รวม 11 ตำบล 49 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบทางราชการต่อไป

ส่วนสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จ.นครศรีธร รมราช เริ่มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ จากภาวะน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวง โดยที่ต้นน้ำท่าดี บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา มีฝนตกสะสมบนภูเขา น้ำป่าเริ่มหลากลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าสภาพน้ำป่ายังไม่ถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากหากเป็นน้ำป่าที่รุนแรงสีของมวลน้ำจะขุ่นข้นเป็นสีดินแดง อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่หลากลงมาในต้นน้ำท่าดีได้ส่งผลต่อระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธ รรมราชที่กำลังล้นตลิ่ง

ขณะที่อากาศในเขตเทศบาลนครนครศรีธร รมราช ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกลงมาตลอดเวลา โดยทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังสถานกา รณ์อุทกภั ยด้วยการปักธงเหลืองที่บริเวณสะพานริมลำคลองทุกสายในตัวเมือง เพื่อเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ ยงอพย พสิ่งของไว้ในที่ปลอดภั ย และหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทางเทศบาลจะเปลี่ยนเป็นการปักธงแดงเพื่อแจ้งถึงสถานการณ์ความไม่ปล อดภั ยต่อไป

สำหรับสถานก ารณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีความจุมากกว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่งซึ่งในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส อ.ชะอวด ประมาณน้ำ 55 % อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อ.พิปูน ประมาณน้ำ 65 % อ่างเก็บน้ำกะทูน อ.พิปูน 83 % และอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน อ.ทุ่งใหญ่ ปริมาณน้ำ 75 %