ปลื้มปีติ ในหลวง เจ้าคุณพระสินีนาฏ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรเฝ้าฯ รับเสด็จ

กลายเป็นอีกภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. เฟซบุ๊ก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี” โพสต์ภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

ไปในการสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน พร้อมกับถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย


และคณะสงฆ์วัดพระธาตุหริภุญชัย ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ ทรงพระดำเนินเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในท่าอากาศย านเชียงใหม่


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี

โพสต์ดังกล่ าว