ประชาชนแห่ชมทะเบียนรถพระที่นั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.63 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทย าลัยอุบลราชธานี


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา 08.30 – 09.00 น.จะปิดการจราจรเส้นทางเสด็จฯ จากท่าอากาศยานอุบลฯ – ถ.อุปลีสาน – หน้า บน.21 แยกโตโยต้า – ถ.ชยางกูร ,ถ.อุปราช – สะพาน 200 ปี – มหาวิทยาลัยอุบลฯ

เวลา 12.30 – 13.00 น. จากมหาวิทยาลัยอุบลฯ – ท่าอากาศยานอุบลฯ เส้นทางเดิม

ทั้งนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ขอบคุณ วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี