ประชาชนเตรียมรับมือ ฝุ่น PM 2.5 มาแน่วันที่ 24 ถึง 29 ธ.ค. นี้

นอกจากสถานการณ์การแพร่กระจายช่วงนี้แล้ว ประเทศไทยยังต้องรับมือกับฝุ่น PM 2.5 โดยในวันที่ 21 ธ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม.ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมคณะผู้บริหาร ซึ่งมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานว่า เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศว่าในช่วงวันที่ 24-29 ธ.ค. จะมีสภาพอากาศปิด ส่งผลให้เกิดการสะสมฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm2.5) จำนวนมากได้ กทม.จึงเตรียมพร้อมรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Pm2.5) โดยวางแนวทางให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวัง ป้องกันตัวเอง ในช่วงวันดังกล่าว ที่จะมีอากาศไม่ดี

กทม.ยังคงใช้แผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 ที่ได้เตรียมความพร้อมไว้ โดยเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.63-28 ก.พ.64 แบ่งออกเป็นระยะตามสถานการณ์ฝุ่นคือ

มาตรการสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองไม่เกิน 50 มค.ก./ลบ.ม. จะดำเนินการห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. การกำกับดูแลสถานที่ก่อสร้าง บริการตรวจเช็กควันดำเครื่องยนต์ฟรี ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในการปล่อยควันดำ การล้างถนน กวดขัน ตรวจตราไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง Powered by Streamlyn

งดกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กเล็กและประชาสัมพันธ์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่น 50 สำนักงานเขตและสวนสาธารณะ 20 แห่งทั่วกรุง เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคารสูง เปิดสายด่วน 1584 เพื่อแจ้งเบาะแสรถควันดำ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการติดตามคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชั่น

มาตรการสำหรับสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กระหว่าง 50-75 มค.ก./ลบ.ม. จะดำเนินการปิดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งละไม่เกิน 3 วัน การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดในการเผา การงดกิจกรรมก่อสร้างทุกประเภทที่เกิดฝุ่น การห้ามจอดรถริมถนนในถนนหลัก รอง การจัดให้มีSafe Zone ในทุกโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร เก็บขยะมูลฝอยให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.00 น. และการออกหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยบริการเคลื่อนที่ กทม.

มาตรการสำหรับสถานการณ์ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 76 มค.ก./ลบ.ม. จะดำเนินการสั่งหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 5-7 วัน ปิดการเรียนการสอนครั้งละไม่เกิน 15 วัน ให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครเหลื่อมเวลาการทำงานและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้มาตรการจับปรับจอดรถไม่ดับเครื่อง และประสานให้หน่วยงานราชการใช้ระบบขนส่งมวลชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดในการเผา การตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน