ประกาศปรับขึ้นอีก ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 ธ.ค.64

มีคนแชร์เรื่องนี้เป็นจำนวนมาก วันนี้ ( 14 ธ.ค.64 ) PTT Station เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ 15 ธันวาคม 2564 เวล า 05.00 น. (ตีห้า) เป็นต้นไป ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด โดยน้ำมันกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร *ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้
GSH95S EVO อยู่ที่ 30.95 บ าท/ลิตร
GSH91S EVO อยู่ที่ 30.68 บ าท/ลิตร
GSH E20S EVO อยู่ที่ 28.44 บ าท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 23.59 บ าท/ลิตร
Hi Diesel B20S อยู่ที่ 28.44 บ าท/ลิตร
Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 28.44 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 28.44 บ าท/ลิตร
Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 34.06 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาดังกล่ าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)