ประกาศชัดเจน ปิด1เดือนเต็ม ตลาดสดบางพลี พ่อค้า แม่ค้า ลูกค้า ต้องกักตัว 14 วัน

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม วันที่ 31 ธ.ค. 63 ตลาดสดบางพลี BangPhli Market ประกาศด่วน

ชี้แจงในกรณีที่มีการระบ าดของCV-19 หลังจากที่ทางตลาดและทีมแพ ทย์ได้ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจหา CV -19 บมีผู้ติด(อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ)

ทางตลาดสดบางพลีจึงขอแสดงความรับผิดชอบโดยการสั่งปิดทำการให้บริการตลาดสดบางพลีเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อทำการ Big Cleaning ล้างทำความสะอาดพ่นย าป้องกันการแพร่กระจายของCV-19

และเพื่อความปลอดภัยของพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าผู้มาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดบางพลีทุกท่าน

ทั้งนี้ ทางตลาดสดบางพลี ขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการให้ทำกา รกั กตัวเอง 14 วัน เพื่อลดการแพร่กระจาย

และการร ะบ าดของCV-19 และที่สำคัญ ทางตลาดสดบางพลีต้องกราบขออภัยต่อพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการทุกๆ ท่านจากใจวันเปิดทำการตลาดสดบางพลีจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป