บัตรคนจนเฮ วันนี้เงินเข้าแล้ว กดรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้เลย

เป็นอีกข่าวโครงการของภาครัฐที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม โดยเมื่อวันนี้ (18 ธันวาคม 2563) ผู้ถือบัตรสวัสติการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) จะได้รับความช่วยเหลือ 2 รายการ ดังนี้ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือนคือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา

โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 กันย ายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือนผู้รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.thเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.thค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือนคือการต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 กันย ายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือนผู้รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปานครหลวงแบบออนไลน์วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคแบบออนไลน์โดยทั้ง 2 สิทธิ์นี้ เป็นโครงการที่มีการต่อระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2563-กันย ายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน วิธีแก้ปัญหากรณีลืมรหัสบัตรคนจน

สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยมีวิธีดังนี้สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่านของบัตรเลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เลือกบัญชีออมทรัพย์เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงินพร้อมเพย์เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก

ที่ต้องการเติมเงินตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้องใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สามารถเติมเงินได้ 100-30,000 บาท)ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันการทำรายการ

กรณีที่เงินไม่เข้า หรือ เช็คว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน โดยมีวิธีตรวจสอบง่ายๆดังนี้วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่ เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม จากนั้นกดตรจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ หากท่านไม่มีข้อมูลสามารถ ติดต่อกระทรวงการคลังได้ที่เบอร์Call Center โทร 02-127-7000, 02-270-6400 หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

(e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน

กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู

กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก” รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้